OÜ Koduõendus

About us

OÜ Koduõendus on väike tervishoiuteenust osutav firma, mis omab tegevusluba alates 2003.aasta maiskuust. OÜ Koduõendusel on olemas oma ametiruumid Kohtla-Järvel alates  2007. aastast, enne seda kasutasime rendipinda. Koduõendus-hoolduteenust osutame patsiendi kodus erinevates Ida-Virumaa elamurajoonides. Tervishoiu valdkonda kuulumine eeldab tervishoiuteenusele esitatavate nõuetele vastamist, millest on ka lähtutud tegevusloa taotlemisel.

OÜ Koduõendus on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis toimib ühiste eesmärkide saavutamiseks, milleks on patsiendi tervis ja tema ootused teenusele. Meie väikeses kollektiivis valitseb terve psühhokliima, organisatsioonikultuur ja sõbralikud tööalased suhted.

Organisatsioonikultuuris peame oluliseks neid tegevusi, mis on suunatud kvaliteetse teenuse osutamisele, pidevale enesetäiendamisele ja personali koolitusele. Iseenesest mõistetavaks peame ühes hoida meeskonnatööd ning väärtusi organisatsioonis, kuid ka rahulolu tööga ja enesekehtestamise oskust, mis aitab tõsta stressitaluvust emotsionaalselt raskes töös koduõel.

Väärtusteks OÜ Koduõenduses on inimene kui indiviid, tervis ja elukvaliteet meie patsientidel. Tööga seotud väärtuskeks peame interaktsiooni, kogemusi, erialaseid oskusi, haritust, kliendikesksust ning võrdset kohtlemist.

Informatsiooni liikumine organisatsioonis on üheks töö edukuse aluseks, milleks  on loodud organisatsioonisisene e-post, telefonivõrk ja kodulehekülg.

Juhilt eeldatakse oskust olla strateegiline ja toetav meeskonnale jõudmaks eesmärkideni ning kasutada selleks professionaalset otsustamist, õendusalaseid juhtimise põhimõtteid, teooriaid ja kliinilisi teadmisi.

Tulemuse saavutamine kvaliteedi juhtimisel  on oluline süstemaatiline tegevus, mis baseerub kutsestandardile, professionaalsusele, motiveerimisoskusele, mille saavutamiseks kasutatakse oskuslikku planeerimist ja lähtutakse olemasolevatest ressurssidest. Kui ka sellest, milline on personali motiveeritus, valmidus muutusteks, arenguks,  oleneb koduõendusteenuse tulemuse edukus ja patsiendi ning tema lähedaste rahulolu meie poolt pakutava teenusega.