OÜ Koduõendus

Arengukava

Missioon

OÜ koduõenduse missioon on anda professionaalset, kvaliteetset õendusabi patsiendile kodus, tulenevalt vajadustest tema tervislikus seisundis, mis aitaks säilitada ja muuta paremaks elukvaliteeti, toetades sellega patsiendi füüsilist, psühholoogilist ja sotsiaalset toimetulekut ning ootusi koduõendusteenusele .

Visioon

OÜ Koduõendus visioon on olla arenev, demograafilist olukorda, piirkondlikku eripära arvestav ja kvaliteetset, iseseisvat õendusabi pakkuv esmatasandi tervishoiuasutus, kus lähtutakse inimese põhiväärtustest ja Eesti riigis omaks võetud tervishoiu strateegiatest ning nõuetest õendusabile kodus.

Koduõenduse arengukava (PDF)