OÜ Koduõendus

Anne Junolainen

Anne on sündinud Ida-Virumaal, lõpetanud kooli Jõhvis, omandanud ämmaemand kutse ja on omandamas rakenduslikku kõrgharidust õe erialal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Annel on kaks täiskasvanud tütart. Ta peab oluliseks inimese aitamist ja on tore kolleeg, kes õpib pidevalt ning on täiendanud end järgmistes valdkondades: juhtumikorraldus, nõustamine, psühholoogia, pereõendus, koduõendus, dietoloogia ja funktsionaaldiagnostika. Varem on Anne töötanud ämmaemandana ja pereõena. Vabal ajal harrastab ta lugemist, tervisesporti ja peab lugu kultuuriüritustest.