OÜ Koduõendus

Tellimine ja osutamine

Teenuse tellimine ja osutamine

Koduõendus OÜ koduõed osutavad teenust tehes patsiendi koju visiite. Visiidi pikkus on 1,5 tundi, mille sisse arvatakse ka õe tulek visiidile ja visiidi käigus tehtud õendustegevuste dokumenteerimine.

Teenuse osutamise aluseks on pere- või eriarsti poolt esitatud saatekiri, millel on märgitud patsiendi/kliendi põhihaiguse ja kaasuvate haiguste diagnoosid, nende koodid, andmed ja kontaktid patsiendi kohta, kontaktisik ja vajalikud õendustegevused patsiendi kodus, kuid ka patsiendi ja/või pereliikme nõusolek teenuse osutamiseks.

  • Teenuse tellimiseks pöördub teenust vajav isik (tema omaksed) perearsti või eriarsti poole. Arst selgitab, kas isik kuulub koduõenduseenuse saajate sihtgruppi ja omab ravikindlustust.
  • Kui isik vastab koduõendusteenust pakutavale sihtgrupile, võtab õde ühendust perearstiga, kes esitab OÜ Koduõendusele saatekirja.
  • Teenuse alustamiseks sõlmitakse teenuse osutamise leping patsiendi ja OÜ Koduõenduse vahel, milles kirjeldatakse teenuse osutamiseks vajalikud tingimused, mõlema poole õigused ja kohustused ning kinnitatakse mõlemapoolselt allkirjaga.
  • Teenuse osutaja koduõde külastab klienti tema kodus, koostab õendushooldusplaani, määrab lähtuvalt perearsti korraldusest vajalikud õendustoimingud, nende teostamise sageduse ja lepib kokku külastuseks sobiva aja.
  • Koduõendusteenusele võetavate patsientide arv oleneb OÜ Koduõendus lepingumahust Eesti Haigekassa Viru osakonnaga.
  • Ravijärjekord koduõendusteenusele, võib olla kuni kaks nädalat alates registreerimisest.
  • Kontaktid: +372 5188492 või erika@hoolin-osalen.ee