OÜ Koduõendus

Koduõendus-hooldusteenus

Koduõendus-hooldusteenus (Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrus nr 11)

(1) Koduõendus-hooldusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud:

1) õendushooldusplaani koostamine;
2) õendusalane nõustamine;
3) patsiendi põetamine;
4) raviprotseduuride tegemine;
5) laboriuuringute tegemine.

(2) Õendushooldusplaani koostamise käigus sooritatavad tegevused on:
1) õendusanamneesi kogumine;
2) patsiendi funktsionaalse seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
3) õendustegevuse planeerimine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendushooldusplaani muutmine;
4) õendustegevuse hindamine;
5) õendustegevuse dokumenteerimine.