OÜ Koduõendus

Koduõendusteenuse kvaliteet

Kvaliteetne õendushooldusteenus on eelkõige patsiendikeskne, järjepidev, osutatud meeskonnatöös erinevate professionaalidega ja kuluefektiivne (CARMEN, 2004).

Kvaliteetne õendushooldus on asjakohase hoolduse pakkumine patsiendile õendusprotsessi käigus haiglas, patsiendi kodus või muus asutuses. Õendusprotsess on süstemaatiline tegevus, kus õe ja patsiendi vahetu interaktsiooni tulemusena määratletakse patsiendi õendushoolduse vajadused, toimub seisundi hindamine, tegevuse planeerimine, ning patsiendi rahulolu ja õendushoolduse tulemuste hindamine (Al-Kandari 1998).

Kvaliteedi saavutamisel nii õenduses kui tervishoius üldiselt on määrav nii struktuuri, protsessi kui ka tulemuse kvaliteet. Struktuuri kvaliteet on seotud organisatsiooniga – keskkond, kus tegevus toimub, vahendid, personal, koolitusvõimalused ja juhtimine. Protsess kirjeldab tegevusi, mida patsiendiga või patsiendi jaoks tehakse. Tulemusena mõistetakse hooldustegevuse tulemust ja selle tähendust patsiendi, teenuse osutaja ning kogukonna jaoks. (Kemp 1999.)