OÜ Koduõendus

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamine õenduses on kindlatele alustele baseeruv, mõõdetav ja hinnatav praktika, milles lähtutakse teaduspõhise käsitluse ja mõõtmise kontseptsioonidest ning mille tulemusel on saavutatud kasu läbi kvaliteedi tagamise meetodite kasutamise (Koch 1992).
Kvaliteedi tagamise all OÜ Koduõenduses mõistetakse kõiki tegevusi, mis hoiavad ja toetavad koduõendusteenuse kvaliteeti, võttes aluseks, et teenus võib olla ainult „hea” või „parem” ja on orienteeritud tulemusele.

Protsessi kaasatakse partnerid ja meeskonnaliikmed: haigekassa, perearstid, kolleegid, patsient, tema omaksed/lähedased, KOV- sotsiaalhoolekande ja koduhoolduse töötajad.

Tulemuste klassifikatsioon

  • Kliinilised: Esitatud sümptomid, diagnostiline kategoriseerimine (haiguse indikaatorid, haigus, kaasatud funktsionaalsed muutused ja prognoos, dokumenteerimine)
  • Füsioloogilised- biokeemilised: Kõrvalekaldumised, funktsioonid (alanenud funktsioonid, funktsionaalsed varud)
  • Psüühilised, psühholoogilised, sotsiaal-psühholoogilised, vaimsed
  • Integreeritud tulemused: Elukvaliteet, seisundi kestvus (füüsiliste, psühholoogiliste, sotsiaal-psühholoogiliste funktsioonide taastumine)
  • Hinnatavad tulemused: patsiendi/kliendi ootused ja rahulolu

Kvaliteedi mõõtmiseks kasutame Kitsoni (1988) kvaliteedi tagamise ringi, mis koosneb faasidest, tuleneb olemasolevatest vajadustest ja toimub probleemipõhiselt.

Märksõnad optimaalse õendushoolduse tagamiseks on professionaalsus, konfidentsiaalsus, privaatsus, iseseisvus, hoolivus, motiveeritus, kaasatus