IDA-VIRUMAA NOORTEFOORUM  “HOOLIN ja OSALEN”

Jõhvi Kontserdimaja 09.05.2008.a.

 

TÖÖGRUPID:

 1. Noorsootöö-huvitegevus Ida Virumaal – Marika Markus Ida-Virumaa noosootöö spetsialist; Ilja Golomb, Tartu Ülikooli Narva Kolledź, üliõpilane
 2. Noorte valmidus ja toimetulek iseseisvaks eluks - haridus– töögrupi juht - Irene Käosaar- HTM- rahvusvähemuste osakonna juhataja
 3. Noorte osalus Ida-Virumaa arengus – Pille, Sööt IVEK juhataja
 4. Noored ja Ida-Virumaa keskkond-  Alina Nevent, Ida-Viru Keskkonnateenistus jäätmete spetsialist. Eesti Maaülikool, üliõpilane; Aho Rebas Ülemaailmne Eesti Nõukogu esindaja Eestis
 5. Noored ja tervisekäitumine, hoiakud, - Pille Javed, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool terviseedenduse õppetooli juhataja, Mirge Orasmaa, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õppejõud
 6. Noorte avatus ühiskonna väärtustele- Ülo Vooglaid, Tartu Ülikooli õigusinstituudi emeriitprofessor
 7. Noored ja vabatahtlikkus- Kristi JüristoEuroopa noored “,  Kristine Tiitson, noorte kodanikualgatus “Teeme ära 2008”
 8. Suhted-eakaaslased-vanemad-ühiskond - Ene Jõemägi Jõhvi Gümnaasium psühholoog 
 9. Ühiskonna ootused noortele- noorte arvamus – Eduard Odinets MEIS, elukestva õppe üksuse juhataja
 10. Noored kultuuride risttuultes -Aurika Komsaare  Tartu Ülikooli Viljandi

           Kultuuriakadeemia Kultuurhariduse osakonna  õppejõud

     Aleksandr Aidarov, Tallinna Tehnikaülikool õppejõud

 1. Noorte hääl ühiskonnas, meedia, PR-  Erika PraveJõhvi Gümnaasiumi meediaõpetuse õpetaja, ajalehe Jõhvi Teataja toimetaja
 2. Noorte osatähtsus kodanikuühiskonnas - Reet Valing- MTÜ Kodanikukoolitus juhatuse liige