OÜ Koduõendus

Õendustegevused

(Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrus nr 11)

Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks;
nõustamine töö ja elukorralduse osas;
patsiendi juhendamine ja õpetamine;
pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
terminaalses seisundis patsiendi perekonna nõustamine ja õpetamine;
abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
ravivõimlemise õpetamine ja juhendamine.

Koduõendus-hooldusteenuse osutamisel sooritatavad raviprotseduurid on:
kehatemperatuuri mõõtmine;
pulsisageduse lugemine;
vererõhu mõõtmine;
pikkuse ja kaalu mõõtmine;
lamatiste ennetamine ja hooldus;
esmaabi andmine;
elustamine.

Raviprotseduure:
hapnikravi;
haavade sidumine (haava puhastamine, õmblusmaterjalide eemaldamine, plaastrite vahetus);
perifeerse veeni kanüleerimine;
ravimite manustamine (i/m; i/v; s/c; per/os; per/rectum);
tilkinfusiooni tegemine;
aspireerimine;
peritoneaaldialüüsi tegemine;
põie kateteriseerimine;
põie püsikateetri hooldus ja kusepõie loputus;
maoloputus;
gaasitoru paigaldamine;
klistiiri tegemine;
stoomi hooldus.
uriini analüüsi tegemine testribaga;
veresuhkru määramine glükomeetriga.