OÜ Koduõendus

Projektid

Aita Abivajajat 2002 (PowerPoint)
Aita Abivajajat (PDF)
Narkokabinet Puru Haiglasse (PDF)
Puru haigla töötajate laste aktiivne suvepuhkus (PDF)
Remniku lastelaager vähekindlustatud perede lastele (PDF)
Hinges oleme ikka noored (PDF)
Oleme vajalikud endile ja teistele (PDF)
Keelekümblusrühma lastele kaasaegsete õppemeetodite tagamine (PDF)
Oleme teadlikud riskidest (PDF)
Teadmised aitavad teha valikuid (PDF)
Õe roll rahvatervise edendamisel ja haiguste ennetamisel (PDF)
Jätkuvalt tervislik eluviis pikendab toimetulekut iseendaga (Konverents) (PDF)
10 aastat terviseedendust Ida-Virumaal (Rahvusvaheline konverents) (PDF)
10 aastat terviseedendust Ida-Virumaal, kogumik (Eesti ja vene keeles) (PDF)
Projekt “Ida-Virumaa erineva kultuuritaustaga noorte koostöövõimaluste loomine” (PowerPoint) (PDF)
Projekti esimese voldik (HTML)
Pilootprojekt ”Eaka inimese vajadustele ja ootustele vastava kaasaegse teenusega õendushoolduskodu käivitamine Mäetagusel” (PowerPoint) (PDF)