OÜ Koduõendus

Tagasiside

Töörühm: Noorsootöö-huvitegevus Ida-Virumaal (PowerPoint)
Noored ja tervisekäitumine, hoiakud (PowerPoint)
Töörühmade kokkuvõte (PDF)
Ühiskonna ootused noortele – noorte arvamus (PowerPoint)
Ida-Viru Noortefoorum 2008 – Irene Käosaar (PowerPoint)
Noorte avatus ühiskonna väärtustele – Ülo Vooglaid (PowerPoint)
Noorte hääl ühiskonnas läbi meedia (PDF)