OÜ Koduõendus

Tervishoiuteenuse kvaliteet

Tervishoiuteenuse kvaliteedi mõiste on laiem meditsiinilise kvaliteedi mõistest. (MTO) (Sotsiaalministeerium, 2004 d)
Kvaliteetne tervishoiuteenus vastab patsiendi vajadustele ja ootustele;
2) tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse tervisele;
3) vastab erialaselt aktsepteeritud nõuetele;
4) vastab ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele nõuetele;
5) on osutatud põhimõttel: maksimaalne tulemus võimalikult madalate kulutustega;
(Õendushoolduse esitamise nõuded 2007)